Grundschulen
01G01, Grundschule am Arkonaplatz
01G04, Kastanienbaum-Grundschule
01G05, Grundschule Neues Tor
01G15, Anne-Frank-Grundschule
01G16, Moabiter Grundschule
01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule
01G25, Rudolf-Wissell-Grundschule
01G27, Gesundbrunnen-Grundschule
01G28, Brüder-Grimm-Grundschule
01G29, Wilhelm-Hauff-Grundschule
01G31, Wedding-Schule
01G32, Carl-Kraemer-Grundschule
01G35, Humboldthain-Grundschule
01G36, Andersen-Grundschule
01G37, Heinrich-Seidel-Grundschule
01G38, Gustav-Falke-Grundschule
01G39, Vineta-Grundschule
01G40, Möwensee-Grundschule
01G41, Erika-Mann-Grundschule
01G42, Anna-Lindh-Schule (Grundschule)
01G43, Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule)
01G44, Allegro-Grundschule
01G45, Leo-Lionni-Grundschule
01G46, Grundschule am Koppenplatz
01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule
Privatschulen
01P01, Evangelische Schule Berlin-Mitte (Gemeinschaftsschule)
01P04, Freie Waldorfschule Berlin Mitte
01P13, Freie Schule am Mauerpark (Grundschule)
01P18, Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte
01P25, Private dt.-russ. Lomonossow-Grundschule zu Berlin
01P47, Ecole Voltair
Förderschule
01S01, Schule am Zille-Park